BestyrelsesansvarBeskytte virksomhedernes værdierVærdiskabelse, vækst og konkurrenceevneStyrkelse af Strategiske Cyberkompetencer
Forskning, ekspertviden og bestyrelseserfaringerCasebaseret læringUddanelsesdag i Cyber Risk Simulator og Træningscenter
Erfaringer og læringInspiration og videnKonferencer og Workshops
Overblik over bestyrelsens opgaver og ansvarErfaringsudveksling og dialog om, hvad bestyrelsen bør og kan gøreUddannelse af Bestyrelsesmedlemmer og Virksomhedsledere
BestyrelsesansvarBeskytte virksomhedernes værdierVærdiskabelse, vækst og konkurrenceevneStyrkelse af Strategiske Cyberkompetencer
Casebaseret læringForskning, ekspertviden og bestyrelseserfaringerUddanelsesdag i Cyber Risk Simulator og Træningscenter
Erfaringer og læringInspiration og videnKonferencer og Workshops
Overblik over bestyrelsens opgaver og ansvarErfaringsudveksling og dialog om, hvad bestyrelsen bør og kan gøreUddannelse af Bestyrelsesmedlemmer og Virksomhedsledere

Velkommen til Cybersimulator Træningscenteret

Styrkelse af Strategiske Cyberkompetencer

Danske virksomheder bliver stadigt mere digitale i både produkter og infrastruktur og er allerede i dag blandt de mest digitaliserede i verden. De danske virksomheder skal fortsætte med at udbygge vækst, muligheder og konkurrencefordele i den digitale transformation og 4. industrielle revolution.

I takt med den øgede digitalisering øges desværre også virksomheden sårbarheder over for den stadig stigende og allestedsnærværende risiko for cyberangreb. Sårbarheder kan dække alt fra direkte indtjenings- og omkostningstab, tab af intellektuelle rettigheder, viden og konfidentielle data til tab af troværdighed og tab af evne til eksekvering på forretningsstrategier.

Et cyberangreb koster danske virksomheder meget dyrt både på bundlinje og timeforbrug, men også dyrt i forhold til kunder, stakeholders, IPR-sikring og virksomheden renommé. Nye undersøgelser viser, at virksomhedernes konkurrenceevne samtidig forbedres gennem cybersikkerhedstiltag.

Det bliver derfor stadig vigtigere, at danske bestyrelser har de nødvendige strategiske cyberkompetencer til at kunne leve op til bestyrelsens ultimative ansvar for at beskytte virksomhedens værdier – samt sikre værdiskabelse og vækst i virksomhederne.

Bestyrelsesforenings Center for Cyberkompetencer ønsker gennem projektet Cyber Risk Simulator og Træningscenter (CRST) at skabe en bestyrelsesrettet træningsdag inkl. en simulator/virtuel platform, der kan understøtte relevante læring- og træningsprocesser. Træningsdag med simulator vil tage udgangspunkt i Vejledningen Cybersikkerhed for Bestyrelser samt en basal grundviden om virksomhedens cyber-fysiske/IT-infrastruktur og risici i denne forbindelse.

ÅBNE UDDANNELSER

Formålet med uddannelsesdagen er at give bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere grundlæggende viden og erfaring med cybersikkerhed, cyber-modstandsdygtighed og cyber-governance.

På de åbne uddannelsesdage er alle velkomne uanset virksomhedsstørrelse eller branche. Målgruppen er bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere i alle danske virksomheder. Måske deltager du også som fagperson, der fungerer som rådgiver for bestyrelsen eller den daglige ledelse…

BRANCHESPECIFIKKE UDDANNELSER

Formålet med uddannelsesdagen er, som på de åbne uddannelser, at give bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere grundlæggende viden og erfaring med cybersikkerhed, cyber-modstandsdygtighed og cyber-governance.

På de branchespecifikke uddannelsesdage vil du primært møde bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere fra samme branche (transport, forsyning, finans, produktion osv).

VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE UDDANNELSER

På de virksomhedsspecifikke uddannelsesdage opbygger vi en skræddersyet case, som passer til præcis din virksomheds branche, størrelse mm.

Formålet med uddannelsesdagen er at give deltagerne fra virksomheden grundlæggende viden og erfaring med strategisk cybersikkerhed, cyber-modstandsdygtighed og cyber-governance.

Der kan desuden aftales en fælles uddannelsesdag med andre virksomheder.

KONFERENCER

Der afholdes løbende konferencer, hvor specifikke temaer afdækkes. Målsætningerne med konferencer er at give deltagerne indblik i det aktuelle trusselsbillede og/eller konkrete nye tiltag eller informationer.

Deltagelse på en konference er typisk gratis, da projektet er støttet af Industriens Fond.

INDUSTRIENS FOND

Industriens Fonds Cyberprogram arbejder målrettet på at styrke cybersikkerheden i danske virksomheder. Dels for at virksomhederne skal stå stærkt i kampen mod stadig mere avancerede hackerangreb – dels for derigennem at styrke deres konkurrenceevne.

Læs mere om Industriens Fond på deres hjemmeside.

BESTYRELSESFORENINGEN

Bestyrelsesforeningen er en not-for-profit organisation, hvis mission er at fremme Corporate Governance og bestyrelsesarbejde med fokus på værdiskabelse og bæredygtig vækst – til gavn for de individuelle virksomheder og for samfundet som helhed. Læs mere om Bestyrelsesforeningen via knappen.

ÅBNE UDDANNELSER

Formålet med uddannelsesdagen er at give bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere grundlæggende viden og erfaring med cybersikkerhed, cyber-modstandsdygtighed og cyber-governance.

På de åbne uddannelsesdage er alle velkomne uanset virksomhedsstørrelse eller branche. Målgruppen er bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere i alle danske virksomheder. Måske deltager du også som fagperson, der fungerer som rådgiver for bestyrelsen eller den daglige ledelse…

BRANCHESPECIFIKKE UDDANNELSER

Formålet med uddannelsesdagen er, som på de åbne uddannelser, at give bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere grundlæggende viden og erfaring med cybersikkerhed, cyber-modstandsdygtighed og cyber-governance.

På de branchespecifikke uddannelsesdage vil du primært møde bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere fra samme branche (transport, forsyning, finans, produktion osv).

VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE UDDANNELSER

På de virksomhedsspecifikke uddannelsesdage opbygger vi en skræddersyet case, som passer til præcis din virksomheds branche, størrelse mm.

Formålet med uddannelsesdagen er at give deltagerne fra virksomheden grundlæggende viden og erfaring med strategisk cybersikkerhed, cyber-modstandsdygtighed og cyber-governance.

BESTYRELSESFORENINGEN

Bestyrelsesforeningen er en not-for-profit organisation, hvis mission er at fremme Corporate Governance og bestyrelsesarbejde med fokus på værdiskabelse og bæredygtig vækst – til gavn for de individuelle virksomheder og for samfundet som helhed.

Læs mere om Bestyrelsesforeningen via knappen.

INDUSTRIENS FOND

Industriens Fonds Cyberprogram arbejder målrettet på at styrke cybersikkerheden i danske virksomheder. Dels for at virksomhederne skal stå stærkt i kampen mod stadig mere avancerede hackerangreb – dels for derigennem at styrke deres konkurrenceevne.

Læs mere om Industriens Fond på deres hjemmeside.

KONFERENCER

Der afholdes løbende konferencer, hvor specifikke temaer afdækkes. Målsætningerne med konferencer er at give deltagerne indblik i det aktuelle trusselsbillede og/eller konkrete nye tiltag eller informationer.

Deltagelse på en konference er typisk gratis, da projektet er støttet af Industriens Fond.

© 2023- Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer