Åbne Uddannelsesdage

Åbne uddannelsesdage - udvikling af cyberkompetencer. Bestyrelse arbejder med Cyber Risk Simulator og Træningscenterets case.

På de åbne uddannelsesdage er alle velkomne uanset virksomhedsstørrelse eller branche. Målgruppen er bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere i alle danske virksomheder. Måske deltager du også som fagperson, der fungerer som rådgiver for bestyrelsen eller den daglige ledelse.

Formålet med uddannelsesdagen er at give bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere grundlæggende viden og erfaring med cybersikkerhed, cyber-modstandsdygtighed og cyber-governance.

Deltagergebyret er 1.500 kr. eks. moms, idet Industriens Fond støtter projektet økonomisk i opstartsperioden.

Uddannelsesdage 2023

September og oktober