Virksomhedsspecifik Uddannelse

Formålet med uddannelsesdagen er at give bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere grundlæggende viden og erfaring med cybersikkerhed, cyber-modstandsdygtighed og cyber-governance.

å de virksomhedsspecifikke uddannelsesdage opbygger vi en skræddersyet case, som passer til præcis din virksomheds branche / størrelse mm.

Deltagerne kommer alle fra samme virksomhed – eller har aftalt fælles forløb med en / flere andre virksomheder.

For nærmere information kontakt os på: cybersikkerhed@bestyrelsesforeningen.dk