Om Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer

Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer er placeret på CBS i tilknytning til Institut for Digitalisering. Simulation og Træningscenter er opbygget både som et moderne undervisningslokale men også som et virtuelt studie, så undervisning og træning kan nå ud i hele Danmark til bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere mv. med ansvar for virksomhedernes cybersikkerhed.

I Simulations- og Træningscenter vil årligt blive uddannet og trænet ca. 2.000 bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere på det højeste niveau inden strategiske cyberkompetencer. Vi tilstræber at vores deltagere føler sig bedre på til at forstå, identificere og vurdere cyber risks. Vi lægger vægt på, at deltagerne føler sig klædt bedre på til at træffe beslutninger om, hvordan deres virksomhed(er) bedst imødegår og modstår den stigende trussel fra cyberkriminalitet og cyber risici i bredeste forstand.

Centeret vil fungere som et dansk og internationalt cybersikkerhedsflagship med den til enhver tid opdaterede viden og bedste kompetencer om cyberricisi, trusselsbilledet for danske virksomheder, cyber governance og cyber resilience. Centeret vil blive inspirator og samlingsted for de ledende kræfter på området.

Det er vort håb at kompetencer og indsats forventes således at spredes som ringe i vandet, og derved yde et væsentligt bidrag til, at cybersikkerhed bliver en konkurrencefordel for danske virksomheder og Danmark som helhed.

Mød Holdet