• Inspiration og Viden

Rapporter og Artikler

PwC – Cybercrime survey 2023

556 virksomhedsledere, sikkerhedschefer, itsikkerhedsspecialister og øvrige medarbejdere fra danske virksomheder har deltaget i PwC’s Cybercrime Survey 2023. Respondenterne har delt deres syn på udviklingen og forskellige udfordringer i relation til cyberkriminalitet i Danmark. De har således taget stilling til trusselsbilledet og har rapporteret, hvordan og i hvilket omfang de arbejder med udfordringerne.

Læs hele udgivelsen fra PwC her

(nov 2023)

WEF – The Global Risks Report 2023

World Economic Forum har udgivet denne insight report om det globale risikobillede 2023. Cybersikkerhed indgår fra side 42.

Læs hele udgivelsen fra World Economic Forum her:

https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/

(jan 2023)

CFCS – Trusselsvurdering

Læs Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerheds aktuelle trusselsvurdering. “Formålet med denne trusselsvurdering er at informere beslutningstagere i danske myndigheder og virksomheder om cybertruslen mod Danmark. Trusselsvurderingen redegør for de forskellige typer cybertrusler, Danmark står over for. Vurderingen kan bl.a. indgå som en del af grundlaget for myndigheders og virksomheders risikovurderinger på cybersikkerhedsområdet.”

Læs hele udgivelsen fra CFCS her:

https://www.cfcs.dk/da/cybertruslen/trusselsvurderinger/cybertruslen-mod-danmark/

(jun 2022)

Cybertruslen mod Danmark i lyset af Ruslands invasion af Ukraine | CFCS

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed udgav den 15. marts en ny trusselsvurdering set i lyset af krigen i Ukraine.

Ifølge CFCS er der endnu ingen grund til alarmberedskab i danske virksomheder, hvad angår cyberkriminalitet set i lyset af krigen i Ukraine. Dog kan dette billede hurtigt ændres, og trusselsbilledet opdateres derfor løbende.

Læs hele artiklen og udgivelsen fra Center for Cybersikkerhed her:
cfcs.dk/globalassets/cfcs/dokumenter/trusselsvurderinger/CFCS-cybertruslen-mod-danmark-i-lyset-af-ruslands-invasion-af-ukraine.pdf

(mar 2022)

Udgivelse | Cybersikkerhed i Bestyrelser | PwC

PwC har foretaget en undersøgelse der afdækker hvorvidt danske bestyrelser er klædt på til eventuelle cyberangreb. Her er udpluk fra udgivelsen:

“I undersøgelsen svarer 9 ud af 10 bestyrelsesmedlemmer, at der ikke er et cybertrænings- og uddannelsesprogram for bestyrelsen. De øvrige svarer, at der delvist er et sådan program.”

“Undersøgelsen viser, at hele 45 % af de adspurgte bestyrelsesmedlemmer vurderer, at sammensætningen af bestyrelsens kompetencer i mindre grad eller slet ikke giver nok viden om cyber- og informationssikkerhed.”

Læs hele artiklen og udgivelsen fra PwC her:
pwc.dk/da/publikationer/2021/cybersikkerhed-i-bestyrelsen.html

(mar 2022)

© 2023- Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer