Uddannelsesdage

Onsdag d. 22 maj
Torsdag d. 13 juni
Onsdag d. 21 august
Onsdag d. 18 september
Onsdag d. 30 oktober
Onsdag d. 27 november

Praktisk Information

På de åbne uddannelsesdage er alle velkomne uanset virksomhedsstørrelse eller branche. Målgruppen er bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere i alle danske virksomheder. Måske deltager du også som fagperson, der fungerer som rådgiver for bestyrelsen eller den daglige ledelse.

Formålet med uddannelsesdagen er at give bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere grundlæggende viden og erfaring med cybersikkerhed, cyber-modstandsdygtighed og cyber-governance. Se de udvalgte læringsmål.

Uddannelsesdagen foretages i vores topmoderne undervisningslokale ved Howitzvej 60 på 6. sal.

Deltagergebyret er 1.500 kr. eks. moms, idet Industriens Fond støtter projektet økonomisk i opstartsperioden.

Udvalgte Læringsmål

 • Være oplyste om det overordnede aktuelle trusselsbillede for danske virksomheder – herunder de aktuelt mest anvendte angrebsmetoder.
 • Være bekendt med den typiske virksomheds IT-infrastruktur – og de typiske sårbarheder
 • Have forståelse for, hvad en cybersikkerhedsstrategi/politik indeholder
 • Være bevidste om vigtigheden af at forholde sig til virksomhedens digitale værdier og tilhørende cyberrisiko – og have udformet en cybersikkerhedsstrategi med stillingtagen til risikoappetit og prioriteringer
 • Være bevidste om betydningen af at inkludere cybersikkerhed og sikker digital transformering i virksomhedens forretning- og produktudvikling.
 • Forstå vigtigheden af jævnligt at teste, øve og justere politiker og planer
 • Føle sig i stand til at vurdere om virksomheden har de rette kompetencer, ressourcer og organiseringer til at forebygge og håndtere cyberangreb og hændelser
 • Kunne give relevante sparring til virksomhedens governance og checks and balances i forhold til cybersikkerhed – herunder perspektiver på både ledelse, processer og mennesker
 • Være bevidst om aktuel og ny NIS2 lovgivning – og det skærpede bestyrelses- og ledelsesansvar ift. cybersikkerhed
 • Kan forholde sig til bestyrelsens ansvar og rolle ved et eventuelt cyberangreb
 • Kende til vejledningen ”Cybersikkerhed for Bestyrelse og Direktion” udarbejdet af Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer

Agenda

 • Introduktion til bestyrelsens opgaver og ansvar for cybersikkerhed
 • Trusselsbillede og cyber sårbarheder i danske virksomheder
 • Cyber Risk Simulator del 1  – casesimulation i grupper
 • Opsamling og perspektivering del 1
 • Virksomhedens IT-infrastruktur og hvad sker der under et cyberangreb
 • Cyber Risk Simulator del 2 – casesimulation i grupper
 • Opsamling og perspektivering del 2
 • Grundlæggende IT- og Datasikkerhed – pas på din virksomhed og dig selv
 • Bestyrelsens arbejde med cybersikkerhed – perspektivering af Vejledninger og Anbefalinger
© 2023- Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer