Praktisk Information

De virksomhedsspecifikke dage er til virksomheder og bestyrelser, der får en skræddersyet dag i cybersimulatoren. Uddannelsesdagen er også oplagt til at invitere kunder med til, hvis det ønskes at tilegne dem ny og brugbar viden til at optimere jeres samarbejde. Måske du deltager som fagperson, der fungerer som rådgiver for bestyrelsen eller daglige ledelse.

Vi har mulighed for at tilpasse indholdet til en specifik branche og sætte cybersimulatoren op efter en konkret virksomhed, så simulationen bliver mest mulig tro mod en virkelig hændelse.

Uddannelsesdagen findes i to versioner, hvor du kan vælge mellem en halv dag og en hel dag til  henholdsvis 40.000 og 60.000 kr. plus moms. Vi har plads til 32 deltagere pr. uddannelse. Vi afholder desuden uddannelsesdage på virksomhedens lokation mod et mindre gebyr. Efter ønske kan vores uddannelser afholdes på engelsk.

Formålet med uddannelsesdagen er at give bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere grundlæggende viden og erfaring med cybersikkerhed, cyber-modstandsdygtighed og cyber-governance. Se de udvalgte læringsmål.

Uddannelsesdagen foretages i vores topmoderne undervisningslokale ved Howitzvej 60 på 6. sal.

For nærmere information kontakt os påcybersikkerhed@bestyrelsesforeningen.dk

Udvalgte Læringsmål

 • Være oplyste om det overordnede aktuelle trusselsbillede for danske virksomheder – herunder de aktuelt mest anvendte angrebsmetoder.
 • Være bekendt med den typiske virksomheds IT-infrastruktur – og de typiske sårbarheder
 • Have forståelse for, hvad en cybersikkerhedsstrategi/politik indeholder
 • Være beviste om vigtigheden af at forholde sig til virksomhedens digitale værdier og tilhørende cyberrisiko – og have udformet en cybersikkerhedsstrategi med stillingtagen til risikoappetit og prioriteringer
 • Være bevidste om betydningen af at inkludere cyber sikkerhed og sikker digital transformering i virksomhedens forretning- og produktudvikling.
 • Forstå vigtighed af jævnligt at teste, øve og justere politiker og planer
 • Føle sig i stand til at vurderer om virksomheden har de rette kompetencer, ressourcer og organiseringer til at forebygge og håndtere cyber angreb og hændelser
 • Kunne give relevante sparring til virksomhedens governance og checks and balances i forhold til cybersikkerhed – herunder perspektiver på både ledelse, processer og mennesker
 • Være bevidst om aktuel og ny NIS2 lovgivning – og det skærpede bestyrelses- og ledelsesansvar ift. cybersikkerhed
 • Kan forholde sig til bestyrelsens ansvar og rolle ved et eventuelt cyberangreb
 • Kende til vejledningen ”Cybersikkerhed for Bestyrelse og Direktion” udarbejdet af Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer

Agenda

 • Introduktion til bestyrelsens opgaver og ansvar for cybersikkerhed
 • Trusselsbillede og cyber sårbarheder i danske virksomheder
 • Cyber Risk Simulator del 1  – casesimulation i grupper
 • Opsamling og perspektivering del 1
 • Virksomhedens IT-infrastruktur og hvad sker der under et cyberangreb
 • Cyber Risk Simulator del 2 – casesimulation i grupper
 • Opsamling og perspektivering del 2
 • Grundlæggende IT- og Datasikkerhed – pas på din virksomhed og dig selv
 • Bestyrelsens arbejde med cybersikkerhed – perspektivering af Vejledninger og Anbefalinger

© 2023- Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer