Praktisk Information

Vi har mulighed for at lave en branchespecifk uddannelsesdag, hvor vi samler bestyrelses- og ledelsesmedlemmer indenfor samme sektor feks. finans, handel eller den maritime sektor. På denne måde bliver indholdet skræddersyet efter branchens konkrete udfordringer og aktuelle trusselsbillede. Hvis denne model lyder attraktiv for dig, kan du tage kontakt til os på cybersikkerhed@bestyrelsesforeningen.dk.

Udvalgte Læringsmål

 • Være oplyste om det overordnede aktuelle trusselsbillede for danske virksomheder – herunder de aktuelt mest anvendte angrebsmetoder.
 • Være bekendt med den typiske virksomheds IT-infrastruktur – og de typiske sårbarheder
 • Have forståelse for, hvad en cybersikkerhedsstrategi/politik indeholder
 • Være beviste om vigtigheden af at forholde sig til virksomhedens digitale værdier og tilhørende cyberrisiko – og have udformet en cybersikkerhedsstrategi med stillingtagen til risikoappetit og prioriteringer
 • Være bevidste om betydningen af at inkludere cyber sikkerhed og sikker digital transformering i virksomhedens forretning- og produktudvikling.
 • Forstå vigtighed af jævnligt at teste, øve og justere politiker og planer
 • Føle sig i stand til at vurderer om virksomheden har de rette kompetencer, ressourcer og organiseringer til at forebygge og håndtere cyber angreb og hændelser
 • Kunne give relevante sparring til virksomhedens governance og checks and balances i forhold til cybersikkerhed – herunder perspektiver på både ledelse, processer og mennesker
 • Være bevidst om aktuel og ny NIS2 lovgivning – og det skærpede bestyrelses- og ledelsesansvar ift. cybersikkerhed
 • Kan forholde sig til bestyrelsens ansvar og rolle ved et eventuelt cyberangreb
 • Kende til vejledningen ”Cybersikkerhed for Bestyrelse og Direktion” udarbejdet af Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer

Agenda

 • Introduktion til bestyrelsens opgaver og ansvar for cybersikkerhed
 • Trusselsbillede og cyber sårbarheder i danske virksomheder
 • Cyber Risk Simulator del 1  – casesimulation i grupper
 • Opsamling og perspektivering del 1
 • Virksomhedens IT-infrastruktur og hvad sker der under et cyberangreb
 • Cyber Risk Simulator del 2 – casesimulation i grupper
 • Opsamling og perspektivering del 2
 • Grundlæggende IT- og Datasikkerhed – pas på din virksomhed og dig selv
 • Bestyrelsens arbejde med cybersikkerhed – perspektivering af Vejledninger og Anbefalinger

© 2023- Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer